Posts by flfl

  IPv6 zu 2001:16b8::/32 (AS8881 - 1&1 Versatel) wird aktuell über AMS-IX geroutet:


  Code
  1. HOST: netcup Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
  2. 1. AS197540 2a03:4000:43::2 0.0% 10 0.2 4.6 0.2 43.9 13.8
  3. 2. AS47147 2a00:11c0:47:3::32 0.0% 10 1.2 0.5 0.3 1.2 0.3
  4. 3. AS47147 2a00:11c0:47:1:47::212 0.0% 10 22.3 21.9 21.7 22.6 0.3
  5. 4. AS??? 2001:7f8:1::a500:8881:1 0.0% 10 22.5 22.8 22.4 24.9 0.8
  6. 5. AS8881 2001:1438:0:1::4:2e2 0.0% 10 16.2 16.2 16.2 16.4 0.1
  7. 6. AS8881 2001:1438:0:1::4:242 0.0% 10 16.9 18.2 16.7 23.3 2.5
  8. 7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Danke, jetzt passt es.

  [Anexia] Theo V.


  IPv6 netcup -> Unitymedia

  Code
  1. HOST: nc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
  2. 1. AS197540 2a03:4000:40::3 0.0% 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
  3. 2. AS47147 2a00:11c0:47:3::20 0.0% 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
  4. 3. AS47147 2a00:11c0:47:1:47::141 0.0% 1 3.6 3.6 3.6 3.6 0.0
  5. 4. AS47147 2a00:11c0:47:1:47::143 0.0% 1 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0
  6. 5. AS6830 2001:730:2d01:20::1 0.0% 1 3.7 3.7 3.7 3.7 0.0
  7. 6. AS6830 2001:730:2d00::5474:8015 0.0% 1 4.1 4.1 4.1 4.1 0.0
  8. 7. AS6830 2a02:908::1:1 0.0% 1 4.7 4.7 4.7 4.7 0.0
  9. 8. AS6830 2a02:908:0:3fe::2 0.0% 1 4.2 4.2 4.2 4.2 0.0
  10. 9. AS??? ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


  IPv4 netcup -> Unitymedia  IPv6 sieht gut aus (Nürnberg -> Frankfurt), aber IPv4 zu 62.143.0.0/16 macht einen Umweg über Wien (Nürnberg -> Wien -> Frankfurt).