Debian Froxlor image - Debian Squeeze 64Bit Froxlor verschwunden?